Olika begrepp för dysor

Typ av munstycke Förklaring - vilken applikation
Adapter Detta innebär att det är möjligt att använda en annan typ av munstycke, så länge som munstycksadaptern används. Den möjliggör övergång från ett stort munstycke till ett mindre munstycke.
CP (krom) Krompläterade för ökad hållbarhet. Förkromade munstycken är mycket lättare att rengöra och tål kontakt med materialet bättre än icke-pläterade munstycken.
Konisk (Conical) Detta hänvisar till den inre geometrin hos munstycket. På grund av den koniska inre formen virvlar gasen i spiraler ned mot materialet och orsakar ett koaxialt flöde, detta flöde motverkar igentäppning av mynningen.
Cylindrisk (cylindrical) Detta hänvisar till den inre geometrin hos munstycket. Används främst för stål upp till 6,4 mm tjocklek med lågtrycks Syrgasskärning.
Dubbel (Double) Är precis som det låter, ett munstycke i ett munstycke. Ibland kallat ett "mantelmunstycke". Dubbla munstycken är bättre för skärning i tjockare material. "Bättre" avser här att skära fina kanter mer än i hög hastighet. Dubbla munstycken har ett högt kanthållande vid utgången vilket motverkar stänk på linsen.
Dubbeldysa med hål eller insats Används med ett yttre munstycke där insatsdysan förs in i det yttre munstycket för att bilda en dubbel.
Hård dubbeldysa Detta är en dubbeldysa med hårdförkromning (denna typ av förkromning är endast tillgänglig i Nordamerika).
Hård (Hard) Hårdförkromning (endast tillgängligt i Nordamerika) är hårdare än vanlig krom därför är det mer hållbart.
Hex Hex avser den bearbetade kanten av dysan med hex bearbetas i den gör det möjligt att få en öppen ände nyckel på munstycket för åtdragning och lossning.
Högt tryck (HP)
Hög densitet (HD)
Används i applikationer där gastrycket är riktigt högt,
och används för tjockare material och rostfritt stål och aluminium.
Nozzle holder Dyshållaren ibland också kallad keramdel nozzle holder.
Long nozzle Avser längden på munstycket.
Short nozzle Avser längden på munstycket.
Nozzle, w/step Detta hänvisar till den inre geometrin hos munstycket. Används främst inom högtrycksskärning.
Yttermunstycke/
Outer nozzle
Se dubbeldysa (double nozzle). Detta är den yttre dysan som tillsammans med inserten ger en dubbeldysa.
Shower Används för att skära i tjockt stål (> 6,4 mm) med O2 assistgas.Shower-dysor/munstycken har en öppning mitt i dysan/munstycket, omgivet av flera andra hål. Denna konstruktion ger en effektivare assistgasvolym, utan att avsevärt höja den verkliga volymen. På så vis kan man hålla nere konsumtionen av assistgas.
Straight taper Detta hänvisar till den interna geometrin av munstycket, används främst i högtrycsskärning.
WACS Vattenassisterat skärsystem.