Vad är excitering?

Excitering av lasermedium

Hur fungerar en laser?

Här nedan ser ni själva grundprincipen för en laser, uppbyggd av de 3 grundkomponenterna, Pumpkälla, Lasermedium (gas, fiber eller annat som pumpas med energi för att generera den exciterade strålen) och Resonator (kammaren/kaviteten som innehåller optik etc för att skapa den emitterade strålen).

Här är en film som förklarar exciteringen i en laserproduktion (på engelska):