Vad är laserförpackning?

Varför använda en laser vid förpackningstillverking?

Laser används in om förpackningsindustrin för att:

  1. Perforera plastfilmen eller förpackningen.
  2. Skära i plastfilm för att dela den eller konturskära den.
  3. Skära i plastfilm för att skapa lättöppnade förpackningar.

 

Varför laserperforering?

Laserperforering är att göra många små och väldefinierade hål i en plastfilm. Anledningen till att göra en mängd hål i en plastfilm, som senare ska förädlas till (converteras) en förpackning, är följade:

  1. Förpackningens prestanda höjs på grund av att förpackningens atmosfär kan kontrolleras. Kontrollen sker genom styra gasomsättningen i förpackningen. Regleringen av förpackningens atmosfär kan användas för att höja kvaliteten och förlänga hållbarheten på produkten. Ytterligare ett användningsområde är möjligheten att komprimera skrymmande förpackningar så att de upptar mindre volym.
  2. Lasern används för att den utför håltagningen med hög kvalitet och med låga ställkostnader. Detta sker tack vare verktygslös och kontaktlös bearbetning.
laserpackaging_holes.png
Bilden visar laserperforering med olika storlek på hålen. Från det minsta som har en håldiameter på 0,076 mm till det största som mäter 0,381 mm.

 

Lättöppnade förpackningar med hjälp av laser?

Att erbjuda en lättöppnad förpackning är en konkurrensfördel. Med laser rispas precis så djupt i förpackningen som man önskar för att förpackningen ska vara lätt att öppna och ändå behålla önskvärd hållfasthet. Möjligheten att exakt bestämma djupet på skåran betyder att det går bra att skära genom vissa av skikten i ett laminat medans andra skikt lämnas opåverkade. Det går bra att få ett snitt anpassat till respektive förpackning och ändamål.

Contour-Scoring-Slider.png
Bilden visar laserrispning för att skapa lättöppnad förpackning. Den aktuella förpackningen har en så kallad "dragkedje-förslutning" där förpackningen enkelt kan öppnas och återförslutas.

 

Exempel på flexibla förpackningar

microperf.png
Mikroperforerad förpackning med sallat. Perforeringen med laser förhöjer kvaliteten på produkten genom att sallaten håller sig fräsch längre.
perfbags.png
En jämförelse av det hyllplatsutrymme som täta påsar, till vänster, upptar jämfört med laserperforerade påsar, till höger.