Vad är ZnSe?

znse-materials.jpgZnSe är en odlad kristall, en förening av Zink och Selen, Zinkselenid, som utgångoptiken till alla CO2 lasermaskiner består av.

ZnSe kristallen odlas under högt tryck och höga temperaturer och kräver minutiös noggrannhet för att uppnå de höga krav på renhet som krävs för att tillverka linser och fönster av hög kvalitét.

Det finns endast ett fåtal företag i världen som odlar ZnSe av hög kvalitét idag. Kristallen säljs även obearbetad till andra aktörer som sedan förädlar kristallen till linser och fönster genom slipning.

Läs mer om ZnSe (sida på exgelska)