Laserconverting

Laserconverting

FlexPro2.jpgLMI AB anpassar tillsammans med Preco Inc. industriella lasersystem till företag i en rad olika branscher för att optimera produktionsprocesser med hjälp av laserteknik. Den under årtionden samlade kunskapen har mynnat ut i ett antal lasersystem som antingen tillfredställer en produktionsprocess i sitt basutförande, eller anpassas efter kundens behov.

Laserconverting är enkelt förklarat en produktionslinje i en maskin där man för in råmaterialet i startänden av maskinen och i slutänden av maskinen kommer den färdiga produkten ut efter att ha bearbetats av en eller flera lasrar. Hela produktionsprocessen kundanpassas in i minsta detalj.

Vårt mål är att konstruera industriella lasersystem som går den rakaste vägen från tanke till färdig produkt. Genom användande av tekniker såsom höghastighetshydraulik, visionsystem och microprocessorstyrning så optimeras material- och arbetskraftsutnyttjande. Hela produktionsprocessen går snabbare och resultatet blir mer exakt.

Laser som bearbetningsteknik har många fördelar gentemot traditionell skärande eller slipande bearbetning då det aldrig blir någon förslitning i själva skärverktyget. Verktyget, i laserns fall ljus, förnyas ju hela tiden och kan förändras med en knapptryckning för att passa många olika applikationer i samma maskin. Inom vissa branscher har lasern helt tagit över verksamheten och dominerar totalt maskinparkerna. 

Tillsammans med Preco har vi en gedigen kunskap och en stor testanstalt där vi kan prova fram nya applikationer och maskiner för att komma fram till en för den blivande kunden optimal tillverkningsprocess. Detta medför många fördelar för såväl kunden som LMI. 

Applikationer/områden

Medicinska produkter, Elektkronik, Telecom, Biltillverkning, Förpackning, Dekaler/klistermärken.

Material

Vidhäftande, Slipmedel, Papper, Plaster, Väv, Textilier, Elastisk.

Laserns möjligheter i korthet

Genomskärning, Kiss Cutting (delvis genomskärning), Microvia, Märkning, Slitsning, Perforering.

Ovan: Laserconvertingsystem för utskärning av packningsdetaljer.

Preco standard lasersystem för converting

FlexPro® Serie

FlexPro.jpgFlexPro® kombinerar hastigheten med galvanomerstyrning av laserstålen med flexibiliteten hos ett rörligt arbetsbord i XY-led.

 

 

Mini-FlexProMini-FlexPro är en innovativ och kostnadseffektiv lösning för laserbearbetning av böjbara kretsar, membranbrytare, digitalt utskrivna produkter och medicinska produkter.

 

 

Flex-StarFlexStar är ett rulloffeset-lasersystem som möjliggör rulle till rulle-bearbetning med högpresterande UV- och CO2- lasrar för att åstadkomma hög produktivitet vid bearbetning av bland annat membranbrytare och medicinska produkter.

 

Lightning Bolt Serie

LB-SerienLB Series är ett lasersystem där konstruktionen är optimerad för converting av ett brett spektrum av rulloffset-material.

 

 

WebProWebPro är ett digitalt laserskärsystem som man snabbt ställer om, när det finns behov av att producera korta serier i en rad olika format och i rad olika material.

 

SL Serien

Sl-4200SL 4200 är en industriell lasermaskin som är konstruerad för att skära, kiss cut, skriva eller etsa en rad olika material, inklusive plast och trä.

 

 

Kontakta Tim Smith

Vill du ha mer information? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281-307 14 eller e-post tim@lmiab.se