Skärning

Skärning

Laserskärning var en av de första applikationer som togs fram för laserteknik. Idag finns en rad olika våglängder att tillgå beroende på vilket material som ska skäras. Vi kan tillhandahålla de flesta typer av laserkällor. Här visas däremot endast upp de vanligate som täcker 95% av behovet och då pratar vi fiberlaser och CO2 laser. 

För bara några år sedan dominerades lasermarknaden nästan totalt av CO2 bäddlasermaskiner då det helt enkelt var den enda laserkälla man till dess lyckats få tillräckligt stabil och driftsäker för att det skulle löna sig att använda den inom industriell produktion. 

Numer har modern fiberteknik kommit så långt och fiberlasertekniken blivit så fulländad att den nästan helt tagit över marknaden, åtminstone när det handlar om applikationer som fiberlaserns våglängd lämpar sig för. Inom industrin säljs idag mer än 3/4 av alla bäddlasermaskiner som är ämnade för skärning i olika metaller som fiberlaser.

Fiberlaserns fördelar är främst att den är så gott som underhållsfri och kräver endast byte av det betydligt billigare skyddsglaset jämfört med dyra Zink Selenid linser för CO2 maskinerna. Övrigt underhåll som gasbyten, utbyte av resonator och strålgångsoptik som ofta är en kostsam historia i CO2-världen utgörs endast av processfibern i fiberlasrarna och den byts ju inte ut.

För organiska material som tyg, trä, komposit samt många plaster lämpar sig dock lasrar av typen CO2 bäst och då försöker man välja system med slutna resonatorer på grund av den betydligt lägre kostnaden både i drift och inköp jämfört med större system där gasen cirkuleras. Sådana slutna lasrar finns här nedan.

Bodor standardmaskiner 

Pris
Popularitet
Namn
Pris
Pris (dyrast först)