LMI CWM 1000 lasersvets till Lesjöfors Banddetaljer AB