Laserutbildning

Laserutbildning

Utbildning i lasersäkerhet och grundläggande utbildning i hur en laser fungerar är en bra grundförutsättning för att kunna säkerställa en säker drift av den egna maskinparken.

Vi har mångårig erfarenhet och kompetens att hålla utbildning på den nivå ni önskar.

 

Kontakta LMI AB

Vill du ha mer information? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel eller e-post