Preco Inc
ex-topimg.jpg

Preco Inc

Preco Inc. är tillverkare av lasersystem och LMI:s moderbolag. Preco har sitt säte i USA och tillverkar både standard- och kundanpassade lasersystem. LMI förfogar över Preco:s processutvecklingsresurser vid behov av kundanpassade lasersystem.

Preco bygger lasersystem för elektronikindustri, verktygsindustri, flyplansindustri, bilindustri, industri för tunga fordon, medicinsk industri etc .

Preco Inc. presentation (stor fil 19 MB)

Kontakta LMI AB

Vill du ha mer information om Preco Inc. lasersystem? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer här nedan så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281307 10 eller e-post info@lmiab.se