Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Optik

ZnSe i utgångsoptiken kan medföra vissa hälsorisker varför man bör handskas varsamt med all utgångsoptik innehållande ZnSe.

Vi har här två säkerhetsdokument som beskriver hur man bör handskas med ZnSe optik och vilka egenskaper som den har rent kemiskt. Vi publicerar dokumenten dels i originalutförande från II-VI samt även direkt översatta till svenska, klicka på länkar nedan för att öppna eller ladda ner dokumenten i önskat språk.

ZnSe - Materialsäkerhetsdatablad (behandlar egenskaper hos ZnSe samt biprodukter och deras medicinska påverkan samt hur man förebygger och behandlar symtom orsakat av dessa ämnen och föreningar)
Zn Se - Material Safety Data Sheet (English, original document issued by II-VI Infrared)
Instruktioner för hantering och rengöring vid trasig eller bränd ZnSe Optik (Instruktioner för hantering och rengöring vid trasig eller bränd ZnSe Optik - svensk version)
Instructions for Cleaning Up Broken or Burnt ZnSe Optics (eng. originalversionen)

Oljor

AeroShell Fluid 12 - Turbinolja

VE46 Vakuumpumpsolja

Leybonol LVO 100 - Rootpumpsolja