Lasermärkning
Marking-Application-banner.jpg

Lasermärkning

LMI erbjuder det absolut senaste inom märkning genom att tillhandahålla hela lasermärkningssystemen med fiber-, YAG-laser samt arbetsstationer och support på hela systemet.

Electrox system för lasermärkning eller lasergravyr är baserade på en rad olika tekniker och därför finns det ett lasersystem från Electrox till de flesta märklaserapplikationer.

Programvaran stöder givetvis serienummer-märkning för spårbarhet i de flesta av marknadens kodstandarder idag som t.ex. vanliga 2-D streckkoder, DM (DataMatrix), PDF217 etc.

Alla Electrox lasersystem / lasermaskiner för märkning / gravyr är tillverkade i moduler med multipla I/O gränssnitt, vilket gör dem idealiska för integration i en produktionslina.

Electrox har också ett brett utbud av nyckelfärdiga och fristående arbetsstationer eller maskiner som kan extrautrustas med en rad valfria tillbehör.

Lasermärkning / lasergravering / laseretsning - olika definitioner

Vad är egentligen skillnaden mellan lasermärkning, lasergravyr och laseretsning?

Inom segmentet laserbearbetning förekommer det flera olika begrepp som egentligen beskriver hur man påverkar ett material med laserljus. För den oinvigde kan det vara förvirrande att skilja på de olika begreppen som ibland har helt olika betydelser men också kan betyda samma sak. Lasermärkning och lasergravyr är två begrepp som egentligen är samma sak men som många gärna vill skilja åt i betydelse. Även begreppet laseretsning förekommer, vilket även det egentligen är samma typ av laserbearbetning som märkning och gravering.

Man kan om man måste särdra begreppen säga att lasermärkning är en ytlig gravyr där man mer slickar ytan eller går bara grunt ner i materialet. När man börjar känna av märkningen genom att dra med nageln över märkytan så börjar det bli gravering. Mer teknisk kan man säga att ner till 1/10 mm djup (100µm) är det frågan om lasermärkning blir det djupare än det är det frågan om lasergravering. Laseretsning däremot är egentligen fel att säga eftersom just etsning är en annan typ av bearbetning rent tekniskt där man använder en syra eller annan reagent för att skada eller etsa materialets yta på en kotrollerad nivå. Men ska man använda uttrycket laseretsning så spänner det över hela segmentet från grund till djup märkning.

Här nedan följer några mer djupanalyserande tekniska definitioner för processer inom lasermärkning och lasergravering:

  • Gravering (engraving) betyder att man med lasern förångar material i objektet vilket ger en märkning som är synlig genom de skuggor och reflexioner som blir synliga som konsekvens av de bryningsvinklar i allmänljuset som skapas genom urgröpningen i materialets yta.
  • Termokemisk reaktion (thermo chemical reaction) uppstår när plaster reagerar på exponering från laserstrålning. Den märkning som då uppstår beror på vilken typ av reaktion som uppstår. Vanliga reaktioner är smältning, skumbildning och blekning, vilka alla är en funktion av materialsammansättningen och färgen på materialet. Tillsatser kan ibland användas för att uppnå färgförändring i eller framkalla märkning till en specifik färg. Benämns även kontrastmärkning.
  • Glödgning (annealing) med laser medför en färgförändring på de flesta banka stål. Genom noggrann kontroll av värmningen med laser så får man en mörk kontrastmärkning med bra läsbarhet utan att något material avlägsnas.
  • Avsmältning (ablation) med laser görs på eloxerade, pläterade och målade material genom att avlägsna toppskiktet och blottlägga basmaterialet som är i en kontrasterande färg.

 

Kontakta Urban Gärds

Vill du ha mer information? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281-307 16 eller e-post urban@lmiab.se