Lasersäkerhet

Lasersäkerhet

 Laser är innebär risk för skada. Därför är applikationer av laser indelad i olika laserklasser.

Laserklass 1 innebär en riskfri arbetsmiljö med avseende på strålningsrisk.

Laserklass 4 betyder att risken för exponering är stor och där olika skyddsågärder måste vidtas. 


LMI erbjuder lösningar för att säkerställa att arbetsmiljön lever upp till gällande normer och direktiv.

 

Kontakta Urban Gärds

Vill du ha mer information? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281-307 16 eller e-post urban@lmiab.se