Lasersäkerhet

Laser innebär risk för skada

Därför är applikationer av laser indelad i olika laserklasser. Laserklass 1 innebär en riskfri arbetsmiljö med avseende på strålningsrisk. Laserklass 4 betyder att risken för exponering är stor och där olika skyddsåtgärder måste vidtas. 

LMI erbjuder lösningar för att säkerställa att arbetsmiljön lever upp till gällande normer och direktiv.

Lasersäkerhet har länge varit något som förbisetts. Det håller på att förbättras och reglerna skärps hela tiden kring detta.

Laser som bearbetningsteknik inom alla möjliga industriella segment är idag kanske en av de snabbast växande teknikerna inom industrin. Vi på LMI AB har varit med sedan laserns barndom och har en djup insikt i laserteknikens alla för och nackdelar. Med nackdelar menar vi säkerheten kring lasercellen/maskinen. Tyvärr är detta ett område som ofta förbises. Detta trots de uppenbara risker som finns i samband med användandet av högeffektslasrar inom industrin. 

Idag finns föreskrifter och regler för hur man på ett säkert sätt ska hantera laserstrålningen. Överallt där laser används yrkesmässigt krävs att säkerheten uppfyller lagstadgade krav enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2009:7 

Som ett renodlat laserföretag vill vi naturligtvis bidra till att säkerheten efterlevs. LMI är sedan flera år tillbaka partner till Lasermet Ltd. världsledande inom såväl industriell som medicinsk laser.
​​​​​​​

Lasermet Ltd

LMI är distributör av Lasermet Ltd i Sverige och Norge. Lasermet är världsledande på allt inom säkerhet för lasersystem. Det gäller säkerhetsutrustning för laser i industrimiljöer, medicinska miljöer och laboratoriemiljöer.
Exempel på produkter för lasersäkerhet är skyddsglasögon, varningsskyltar, skärmväggar, slussar, rullgardiner, draperier, laser interlock-system och mätinstrument. Alla dessa produkter är certifierade med avseende på lagstadgade säkerhetskrav för laser.
Vi besöker er gärna och ser över er lasersäkerhet och tar fram lämpliga åtgärder för att se till att ni har en säker utrustning. Vill ni ha utbildning i lasersäkerhet kan vi även ombesörja detta.
  • Laserskyddsglasögon
  • Varningsskyltar
  • Skyddsskärmar, draperier och gardiner
  • Interlocksystem och laserrum

Kontaktuppgifter

​​​​​​​
Urban Gärds
0281-307 16
​​​​​​​urban@lmiab.se

Laserklassificering och säkerhet

Lasrar, och apparater med lasrar, är klassificerade efter laserns styrka och vilka riskerna är vid normal användning.
​​​​​​​
För att få använda och inneha laserpekare i klass 3B och 4 krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det krävs inte tillstånd för lasrar i de lägre klasserna.
Alla lasrar ska vara märkta med den laserklass lasern tillhör. Lasrar i klass 2 och uppåt ska även ha varningstext och varningssymbol. Texten ska vara tryckt med svart text på gul botten.

Klass 1

Lasrar i klass 1 är ofarliga även vid lång tidsexponering. Leksaker med laser är begränsade till klass 1 och har, om laserstrålen är röd eller grön, en uteffekt på max 0,4 mW.
Klassen omfattar även apparater som innehåller lasrar av högre klass, men där lasern är inbyggd så att ingen farlig strålning kommer ut. Exempel på sådana är CD-spelare och laserskrivare. En person som demonterar den typen av produkt löper dock risk att exponeras för farlig laserstrålning.

Klass 2

I klass 2 ingår endast lasrar som avger synlig strålning och som har maximal uteffekt på 1 mW. Om ett oskyddat öga exponeras bländas man och våra reflexer får oss att blinka. Den naturliga reaktionen är tillräckligt snabb för att förhindra skador på näthinnan. Exempel på lasrar i denna klass är laserpekare som används vid föreläsningar.

Klass 3R

I klass 3R ingår lasrar som avger upp till upp till 5 mW om strålningen är synlig. Om ett oskyddat öga exponeras för strålningen kan gränsvärdet överskridas. Men risken för att skadas vid en kort, oavsiktlig exponering är liten.

Klass 3A

Denna klass används inte längre, utan ingår i klass 3R. Beteckningar på den här klassen har varit IiIa eller liknande.
​​​​​​​

Klass 3B

Tillstånd krävs för viss användning och visst innehav.
Klassen innehåller lasrar vars styrka ligger mellan 5 mW till 500 mW. Sådana lasrar kan vara farliga för ögat både vid direkt exponering och vid exponering från en reflex. Reflexer från en matt yta är dock ofarlig att betrakta. Starka gröna laserpekare och nattklubbslasrar är exempel på produkter i klass 3B.

Klass 4

Tillstånd krävs för viss användning och visst innehav.
Klass 4 omfattar alla lasrar som är starkare än klass 3B, det vill säga att de har en uteffekt på över 500 mW. Här kan det även vara farligt att oskyddad betrakta en upplyst fläck på en matt yta. Klassen saknar övre gräns. Lasrar i denna klass kan skada både ögon och hud. De utgör även en brandfara om de har hög effekt. Lasrar som används för kirurgi och att skära i metall tillhör denna klass, liksom lasrar för lasershower.

Klass 1M och 2M

Lasrar i klass 1M har en effekt som överskrider vad som tillåts i klass 1. Det gäller såväl ultraviolett strålning och synligt ljus som infrarött, men i den här klassen är strålen inte smal utan utbredd vilket gör att gränsvärdena för ett oskyddat öga eller oskyddad hud inte överskrids. Men om strålknippet samlas med förstorande optik, som en kikare eller en lupp, kan lasrar i denna klass skada ögonen. Vissa lasrar som används för fiberoptisk kommunikation tillhör denna klass. M står för magnifier vilket ungefär betyder förstoring.
I klass 2M ingår lasrar som ger synligt ljus med en högre effekt än vad som tillåts i klass 2, men precis som i klass 1M är inte smal utan utbredd. Därmed kan endast en liten del, upp till 1 mW, av den totala strålen träffa ögat, vilket motsvarar en klass 2-produkt.

Källa: Svenska Strålskyddsinstitutet
skarmvaggarskylt-rodskylt-gronskuly-gul-faralr-spg2kb-laservisionlaser-castle-skyddsrumics-systemovervakningaktiva-skyltar