Laserskyddsglasögon 

När du arbetar med lasrar, oavsett om det är inom industrin, medicin eller i ett laboratorium, är säkerhet alltid av högsta prioritet. Laserskyddsglasögon är en kritisk del av denna säkerhet och skyddar dina ögon mot skadlig laserstrålning.  
​​​​​​​

Varför använda laserskyddsglasögon? 

Laserskyddsglasögon är designade för att skydda dina ögon från specifika våglängder av laserljus. Utan rätt skydd kan laserexponering leda till allvarliga ögonskador, inklusive permanent synförlust. Här är några skäl till varför du bör använda laserskyddsglasögon: 
  • Säkerhet: De skyddar dina ögon mot skadlig strålning som kan orsaka omedelbar och permanent skada. 
  • Efterlevnad av regler: Arbetsmiljöregler och lagar kräver ofta användning av skyddsutrustning vid arbete med laser. 
  • Förbättrad arbetsmiljö: Användning av rätt skyddsutrustning visar på en professionell och ansvarsfull arbetsmiljö. 

Lasermet Ltd 

LMI är distributör av Lasermet Ltd i Sverige och Norge. Lasermet är världsledande inom säkerhet för lasersystem och erbjuder en omfattande produktportfölj för att säkerställa att din arbetsmiljö är säker och uppfyller alla lagstadgade krav. Lasermet's produkter används i en mängd olika miljöer, inklusive industri, medicin och laboratorier. 
Exempel på produkter för lasersäkerhet 
  • Laserskyddsglasögon: Specialiserade glasögon för att skydda mot specifika laserstrålar. 
  • Varningsskyltar: Tydliga skyltar som varnar för närvaron av lasrar och hjälper till att förhindra oavsiktlig exponering. 
  • Skyddsskärmar, draperier och gardiner: Fysiska barriärer som skyddar mot spridd laserstrålning. 
  • Interlocksystem och laserrum: Säkerhetssystem som förhindrar att lasrar aktiveras om inte alla säkerhetsåtgärder är på plats. 
 
Vill du veta mer om hur du kan förbättra din arbetsplats lasersäkerhet? Vi besöker gärna din arbetsplats för att utvärdera era behov och föreslå lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessutom erbjuder vi utbildning i lasersäkerhet för att säkerställa att all personal är medveten om riskerna och hur man skyddar sig effektivt. Kontakta oss idag för att säkerställa att din arbetsmiljö är så säker som möjligt när det gäller användning av lasrar. 

Skyddsglasögon

Fyll i era kontaktuppgifter och eventuellt lasersystem ni är intresserad av nedan, eller ring oss så hjälper vi er att hitta rätt laserlösning. Tack för intresset! 

Kontaktuppgifter

​​​​​​​
Urban Gärds
0281-307 16
​​​​​​​urban@lmiab.se