Lasersäkerhet

Lasersäkerhet

3-way-sign-lp.jpg interlockController.jpg Lasermet_105725.jpgADM_1000_18230v3.jpg 

Lasersäkerhet har länge varit något av ett svart får som förbisetts. Det håller på att förbättras och reglerna skärps hela tiden kring detta.

Laser som bearbetningsteknik inom alla möjliga industriella segment är idag kanske en av de snabbast växande teknikerna inom industrin. Vi på LMI AB har varit med sedan laserns barndom och har en djup insikt i laserteknikens alla för och nackdelar. Med nackdelar menar vi säkerheten kring lasercellen/maskinen. Tyvärr är detta ett område som i många fall lämnas utan eller i det närmaste utan åtgärd, i många fall känner man inte ens till detta med lasersäkerhet. Detta trots de uppenbara risker som finns i samband med användandet av högeffektslasrar inom industrin. 

Idag finns föreskrifter och regler för hur man på ett säkert sätt ska hantera säkerheten kring laserhanteringen. Överallt där laser används yrkesmässigt krävs att säkerheten uppfyller lagstadgade krav enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2009:7 
Läs mer här »

Läs mer om olika laserklasser och säkerhetsföreskrifter för dessa här

Som ett renodlat laserföretag vill vi naturligtvis bidra till att säkerheten efterlevs. LMI är sedan flera år tillbaka partner til Lasermet Ltd. världsledande inom såväl industriell som medicinsk laser.

Lasermet Ltd

LMI är ny distributör av Lasermet Ltd i Sverige och Norge. Lasermet är världsledande på allt inom säkerhet för lasersystem. Det gäller säkerhetsutrustning för laser i industrimiljöer, medicinska miljöer och laboratoriemiljöer.
Exempel på produkter för lasersäkerhet är skyddsglasögon, varningsskyltar, skärmväggar, slussar, rullgardiner, draperier, laser interlock-system, mätinstrument. Alla dessa produkter är certifierade med avseende på lagstadgade säkerhetskrav för laser.

Vi kommer gärna och ser över er lasersäkerhet och tar fram lämpliga åtgärder för att se till att ni har en säker utrustning. VIll ni ha utbildning i lasersäkerhet kan vi även ombesörja detta.

Läs mer om Lasermet och produktutbudet här

Kontakta Urban Gärds

Vill du ha mer information om lasersäkerhet? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281-307 16 eller e-post urban@lmiab.se