Laser Machining Inc LMI AB
startimg1.jpg


Välkommen till LMIAB


Läs mer om oss

Laserservice & support

Vi installerar, servar, felsöker, flyttar och reparerar lasermaskiner och system oberoende av fabrikat.
Företag som är mån om en störningsfri drift kan teckna serviuceavtal med oss.

Läs mer

Lasersvetsning

Lasersvetsning kännetecknas av exceptionellt jämna och fina svetsfogar. Lasrar är utmärkta för svetsning av tunna material, att utföra hermetiska svetsar, eller för svetsning nära värme-känsliga komponenter... 

Läs mer

Lasermärkning

LMI erbjuder det absolut senaste inom märkning genom att tillhandahålla hela lasermärkningssystemen med fiber-, YAG-laser samt arbetsstationer och support på hela systemet.

Läs mer

Referenser

Eurocomp

"KOMPROMISSA ALDRIG PÅ KVALITET" - ledord från Eurocomp

Ulf Sundelin
Marknadsansvarig på Eurocomp AB i Avesta

Lesjöfors lasersvets

En ny stor maskininvestering har gjorts vid Lesjöfors Banddetaljers fabrik i Värnamo. Den avancerade fiberlasern uppfyller många kunders behov av ökad teknisk flexibilitet vid produktionen.

Jakob Lindquist
VD för Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo

Mora Lasergravyr

Mora Lasergravyr har valt LMI AB som leverantör av ett Electrox lasermärkningssystem.

Här följer en intervju med Bengt Sundberg, ägare av Mora Lasergravyr. 

Bengt Sundberg
Ägare av Mora Lasergravyr

Tillämpningar

Laser som verktyg inom industrin har ett otroligt brett användingsområde med tillämpningsmöjligheter inom så gott som alla områden där bearbetning av olika material behöver göras.

Komponenter

LMI AB erbjuder laserkomponenter, förbrukningsartiklar, reservdelar och optik från världsledande leverantörer.

Läs mer om våra olika komponenter

Lasersäkerhet

Lasersäkerhet har länge varit något av ett svart får som förbisetts. Det håller på att förbättras och reglerna skärps hela tiden kring detta.

Läs mer om lasersäkerhet