TYKMA Electrox

TYKMA Electrox

Min titelTYKMA Electrox tillverkar lasersystem för märkning och gravering. Företaget är baserat i USA och tillverkar såväl nyckelfärdiga som kundanpassade system för inbyggnad i produktionslinjer.

Den industriella tillämpningen av laser sträcker sig ca 30 år bakåt i tiden. TYKMA Electrox har varit med från starten och intar en världsledande ställning inom lasermärkning.

TYKMA Electrox har sitt huvudkontor med tillverkning baserad i USA och har distributörer i Europa och Asien.

.

Se >Produkter > Lasersystem > Lasermärkning i navigeringsmenyn ovan för utförlig information om  Tykma Electrox utbud.

Kontakta Urban Gärds

Vill du ha mer information om Electrox märklasersystem? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281-307 16 eller e-post urban@lmiab.se