Lesjöfors

Lesjöfors

Namn: Jakob Lindquist

Titel: VD för Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo

En ny stor maskininvestering har gjorts vid Lesjöfors Banddetaljers fabrik i Värnamo. Den avancerade fiberlasern uppfyller många kunders behov av ökad teknisk flexibilitet vid produktionen.

Våra kunders behov och önskemål utvecklas ständigt och Lesjöfors fastlagda strategi är att ligga i absolut framkant vad gäller tekniskt kunnande och maskinell utrustning. Härigenom kan vi erbjuda våra kunder flexibla och optimerade lösningar utifrån varje individuellt behov. 
- VI har idag ett kraftigt inflöde av nya affärer och i väldigt många fall är det kreativ produktoptimering kopplat till möjligheter med modern produktionsteknik av banddetaljer som gör affären möjlig.

Som ett led i detta har nyligen en stor investering gjorts i en ny fiberlaser från LMI vid Lesjöfors Banddetaljers fabrik i Värnamo. Den är initialt avsedd för lasersvetsning, men har en rad andra användningsområden. Här kan skärning, märkning, polering, lödning och lokal värmebehandling nämnas.
- Vi ser en ökande efterfrågan från marknaden av ökat tekniskt innehåll i produkterna. Det handlar ofta om att hitta produktionstekniskt rationella lösningar innefattande svetsning och sammanfogning, men även produktkoncept där materialbesparingar är målet. Vi är glada att kunna erbjuda en stor flexibilitet med den nya fiberlasern, säger Jakob Lindquist.

LMI_CWM_1000.png
Lasersystem: LMI CWM-1000 utrustad med en IPG YLS-1000, 1000 W fiberlaser.