Laseroptik - Fiberlaser YAG

Övrig optik - Linser & Skyddsglas för fiberlaser
Till övrig optik hör linser och skyddsglas (protective windows) fiberlasersystem. Fiberoptik eller lasertillämpningar som använder våglängder runt 1060 - 1080 nm, våglängden för fiberlaser är standard 1070 nm kan givetvis inte använda samma optik som för system baserade på CO2 våglängden.
Inom våglängden 1060 - 1080 nm är materialet i linser och skyddsglas oftast i BK7 eller FS (Fused Silica/Kvarts) glas, vilket är ungefär detsamma som i vanliga kameralinser. BK7 är av en något sämre kvalité än FS eller kvarts, oftast används därför FS som har en högre termisk stabilitet än BK7 och är därmed mer okänsligt för snabba temperaturväxlingar.
Ett material som används för bättre och hållbarare glas är safirglas, som är industriellt framtagen safir vilket har mycket goda egenskaper som skyddar mot repor och är termiskt väldigt stabilt. Safir är däremot betydligt dyrare än FS men i känsliga applikationer kan fördelarna överväga priset.
LaseroptikLaseroptik
Det finns ytterligare kvalitéer på glas men dessa är ovanliga och vi kan nämna en som är den bästa av alla, diamant. Diamant är dyrare än övriga men också så pass bra att om man skyddar den för smuts så håller den nästan i evigheter. Särkilt lämpligt för linser som skyddas av skyddsglas men även skyddsglas kan ibland med fördel göras i diamant då den förutom de utmärkta fysiska egenskaperna även är enklare att göra rent då smuts etc. inte fastnar lika lätt på diamantytan. Diamant är däremot svårare att få tag på och som sagt betydligt dyrare.
Som beläggning finns som vanligt en hel del olika substrat och mycket hemligheter ligger bakom men AR - Anti Reflex är den gängse använda och den parameter som brukar nämnas när man pratar om skyddsglas och linser i FS eller andra fiberlaseranpassade optiska element.
Skyddsglas finns i en mängd olika dimensioner för olika maskiner. Vänd er till oss om ni behöver skyddsglas, vi tar fram alla dimensioner. Det vi brukar fråga efter är diameter (vid runda glas) eller sidlängd (bredd x längd) samt tjockleken. 
Hör gärna av er om ni vill ha hjälp att ta fram skyddsglas och linser för er fiberlaser!

Rengöring och skötsel


Ett effektivt rengöringsmedel för fiberlaseroptik är Isopropanol (IPA) som med fördel kan användas vid daglig översyn.
Används tillsammans med rengöringspapper speciellt avsedda för rengöring av laseroptik då dessa är av hög kvalitét och inte luddar av sig, detsamma gäller speciella tops avsedda för fiberlaseroptik. Det är onödigt att spara in på fel rengöringsutrustning och därmed riskera förstörd optik som är betydligt dyrare att ersätta.
Om optiken är rejält nedsmutsad kan det gå att rädda om man använder aceton efter en första rengöring med ättiksyra (20%-ig, utspädd med vatten). Aceton kan givetvis användas vid dagligt underhåll precis som IPA.
Rengöring skall alltid göras i en ren damfri miljö, ta t.ex. aldrig ur fokuseringslinsen direkt i en smutsig industriell miljö, risken är då väldigt stor att det kommer in dammpartiklar i skärhuvudet och därmed kan det snabbt bli kontaminerat och innebära att man måste göra en grundlig och dyr rengöring i renrum.