Om oss

Lasersystem för industriella tillämpningar

Laser Machining Inc. LMI AB (LMI) fokuserar på laser som teknisk möjlighet för industriell tillämpning. LMI erbjuder expertis på lasertillämpningar vid tillverkning av bland annat komponenter till fordinsindustri, flygindustri, telecomindustri, medicinska produkter, reklamindustri livsmedelsindustri etc.

  • 20201116_hh8a0913_webb
  • 20201116_hh8a0902_webb
  • 20201116_hh8a0922_webb
  • 20201116_hh8a0960_webb
  • 20201116_hh8a0990_webb
  • 20201116_hh8a1008_webb
  • 20201116_hh8a0402_webb3
  • 20201116_hh8a0232_webb
  • 20201125_hh8a2105_webb
  • 20201116_hh8a0521_webb

​​​​​​Laserapplikationer

Vanliga applikatoner är lasermärkning, laserskärning, lasersvetsning, laserperforering, laser kiss cut och laserhärdning.
​​​​​​​

​​​​​​​Laserkunskap

LMI:s expertkunskaper och lasersystem från bl.a. Preco, Tykma Electrox och egen tillverkning, laseroptik från II-VI, reservdelar från en rad olika leverantörer gör oss till en komplett totalleverantör av lasersystem tillbehör och servicetjänster.
​​​​​​​

Laserservice

LMI har en egen serviceorganisation av tekniker som svarar för snabba insatser för att minimera driftsstörningar.
​​​​​​​​​​​​​​

Affärsidé

Laser Machining Inc. LMI AB är en kvalitativt kundorienterad totalleverantör av lasersystem med tillhörande service och support för långsiktiga affärsrelationer

LMI - kort historisk sammanfattning

Laser Machining Inc. LMI AB är ett svenskt företag med ett amerikanskt moderbolag, Preco Inc. som har säte och huvudanläggning i Wisconsin och Kansas, USA.

2018 - LMI sadlar om i en ny ändamålsenlig lokal i Hjärpholn, Nås och blir exklusiv distributör av Bodor skärmaskiner.

2004 blev LMI AB agenter för Electrox märksystem i Skandinavien.
LMI:s erfarenhet från tillämpning av industriell laser har genom åren lett till att kunder i allt större omfattning efterfrågar försörjning av förbrukningsartiklar och antalet artiklar i vårt lager har därför kontinuerligt utökats för att tillmötesgå den efterfrågan.

2002 förvärvades den amerikanska koncernen Laser Machining Inc. av Preco Inc. med namnbyte som följd. Det svenska dotterbolaget Laser Machining Inc. LMI AB behöll sitt ursprungliga namn.

Från starten har LMI AB förfogat över den svenska agenturen från världens ledande optiktillverkare för CO2-lasrar, II-VI (two-six). Därmed har vi kunnat försörja eftermarknaden med originalmonterad optik, eftersom II-VI optik nästan uteslutande är tillverkarens val vid tillverkning av CO2 lasersystem.

LMI har sitt ursprung i service av industriell laser. Industriell tillämpning av laser är ett teknikområde som är relativt ungt och med sina speciella egenskaper. Precis som inom många andra kunskapsområden fanns det fördelar att vinna genom att knyta ihop delar av den svenska branschkunskapen, vilken vid tiden var spridd på enskilda meriterade tekniker som var verksamma i olika organisationer, och sammanföra dem i en gemensam, LMI AB. Den samlade kunskapen skapar synergieffekter vilka kommer kunder till del så väl kvalitativt som tidsmässigt och därmed ekonomiskt.

1997 startade LMI AB som ett dotterbolag till Laser Machining Inc. i USA.
​​​​​​​
Välkommen att höra av dig till LMI när du har frågeställningar kring industriell tillämpning av laser.
Laser Machining incLaser Machining inc