Handhållen lasersvets - FAQ

Vanliga frågor om handhållen laserssvets


Vad är en handhållen lasersvets?

En handhållen lasersvets är en portabel enhet som använder en laserstråle för att utföra punktsvetsning eller svetsning snabbare och enklare än traditionell svets.

Vilka material kan svetsas med en handhållen lasersvets?

Handhållna lasersvetsar kan användas för att svetsa olika metaller som stål, rostfritt stål, aluminium, titan och andra legeringar.

Vilka är fördelarna med handhållna lasersvetsar?

De erbjuder hög precision, minimal värmepåverkan på omgivande material, smidig användning för små detaljer, portabilitet och möjlighet till svetsning på svårtillgängliga platser.

Är handhållna lasersvetsar svåra att använda?

Trots deras tekniska natur är handhållna lasersvetsar utformade för att vara användarvänliga och är enklare att använda än traditionell svets efter rätt utbildning och erfarenhet.

Krävs särskilda säkerhetsåtgärder vid användning av handhållna lasersvetsar?

Ja, då detta är en klass-4 laser krävs utbildning och skyddsutrustning, som skyddsglasögon och kapsling omkring maskinen. En konsultering med oss krävs vid köp av maskin