Lasersvetsar

Sedan laserns barndom har LMI AB anpassat industriella lasersvetsningssystem till företag i en rad olika branscher.

Vad är en lasersvetsmaskin?

En lasersvetsmaskin är en avancerad maskin som använder högintensiva laserstrålar för att smälta och foga samman material. Denna teknik möjliggör fina, jämna svetsfogar med minimal värmepåverkan, vilket är idealiskt för tunna material och arbete nära värme-känsliga komponenter.

Kundanpassade lösningar

Vi skräddarsyr lösningar för en mångfald av tillämpningar, från konventionella standardalternativ till specialutvecklade system som möjliggör svetsning av materialkombinationer som utmanar det konventionella.
Ett exempel på en anpassningsbar maskin är Rex Weld. Maskinen är designad för effektiv svetsning av i flertalet material med låga cykeltider, och erbjuder användarvänlighet genom en enkel kontrollpanel och därintill ett skräddarsytt användargränssnitt. Den innehåller en IPG fiberlaserkälla med horisontalt svetshuvud och en ABB robot.
Lasersystemet Mini-FlexPro är en annan plattform som kan utrustas med upp till 7 axlar, den här plattformen har LMI AB använt för en mängd olika skräddarsydda lasersvetssystem åt kunder.

Kontaktuppgifter

​​​​​​​

Olika applikationer för anpassade lasersvetssystem

Anpassade lasersvetssystem har blivit en viktig lösning inom en rad olika industrier där precision och effektivitet är avgörande. Här är några exempel: Inom bil- och fordonsindustrin möjliggör dessa system exakta svetsningar av olika komponenter, från chassin till avgassystem. Komplexa former, som ofta förekommer inom finmekanik och elektronik, drar nytta av lasersvetsningens förmåga att skapa detaljerade fogar.
Behovet av fina kanter, som är särskilt relevant inom industrisektorer som finmekanik och medicinsk tillverkning, kan tillfredsställas genom lasersvetsningens precision. Inom stålindustrin används anpassade lasersvetssystem för att sammanfoga olika ståldetaljer med hög precision och minimal värmetillförsel.
Inom medicinsk tillverkningsindustri spelar lasersvetsning en viktig roll vid tillverkning av medicinska instrument och implantat. Inom finelektronik möjliggör lasersvetsning mikroskopiska svetsar för tillverkning av kretsar och elektroniska komponenter. Slutligen, inom tryckkärlsindustrin, används lasersvetsning för att skapa starka och hållbara fogar på tryckkärl och behållare.
Anpassade lasersvetssystem har således blivit en nyckelkomponent inom olika sektorer där avancerad svetsteknik krävs för att uppnå högkvalitativa och pålitliga resultat.

LMI ABs anpassade lasersvetsningssystem

Låt oss forma din framtida lasersvetsning tillsammans! Kontakta oss idag för att diskutera dina unika behov och upptäcka hur våra erfarna ingenjörer kan skapa den perfekta kundanpassade lasersvetslösningen för din verksamhet.
Även svåråtkomliga områden kan lasersvetsa om det är fri sikt mellan laserhuvudet och svetsområdet.
Processen kan användas på nästan alla material som kan svetsas med konventionell svetsutrustning. Lasrar kan dessutom svetsa ihop svårsammanfogade material som hög kolhaltigt rostfritt stål och titan samt olika material som annars inte är sammanfogningsbara.
Lasersvets kännetecknas av exceptionellt jämna och fina svetsfogar. Lasrar är utmärkta för svetsning av tunna material, att utföra hermetiska svetsar, eller för svetsning nära värme-känsliga komponenter då det värmepåverkade område med lasersvetsning är betydligt mindre än med konventionella svetsmetoder. Även svåråtkomliga områden kan lasersvetsa om det är fri sikt mellan laserhuvudet och svetsområdet.

Lasersvets kan användas på nästan alla material som kan svetsas med konventionell svetsutrustning. Lasrar kan dessutom svetsa ihop svårsammanfogade material som hög kolhaltigt rostfritt stål och titan samt olika material som annars inte är sammanfogningsbara.

Vi erbjuder anpassade lösningar till de allra flesta applikationer - från standardlösningar till specialbyggda system för svetsning av okonventionella materialkombinationer.

Vad betyder ILWS? 

ILWS, eller Integrated Laser Welding System, är en förkortning som syftar på lasersvetsningssystem som integreras i en specifik verksamhet eller anpassas efter dess behov. Dessa system skräddarsys för att möta specifika krav och förutsättningar hos varje kund. ILWS erbjuder flexibilitet och precision för att säkerställa effektivitet och hög kvalitet i svetsprocessen inom olika branscher och tillämpningar. Genom att anpassa lasersvetsningen till en specifik verksamhets unika behov kan ILWS öka produktiviteten och minska kostnaderna för svetsning. 

Hybrid Lasersvetsning

Hybrid lasersvetsning kombinerar laser med andra värmekällor, såsom ljusbåge eller induktion, vanligtvis laser med gasmetallbågsvetsning (MIG eller MAG). Den intensiva lasern och smältningen av MIG/MAG-tråden möjliggör höghastighetssvetsning och minskar distortion jämfört med enbart MIG/MAG. Hybridmetoden används ofta för material som aluminiumlegeringar och kolstålsplåt.

Remote welding - galvostyrd lasersvetsning

Remote welding, eller galvostyrd lasersvetsning, använder galvospeglar för att manipulera laserstrålen över arbetsstycket. Detta möjliggör snabba och precisa rörelser för punktsvetsning av material som kräver starka fogar. Processen minskar cykeltiden och används för en rad tillämpningar, från elektronikindustri till bilplåtsvetsning.

Finansiering i samarbete med Siemens Financial Services

Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar för ditt företag i samarbete med vår partner Siemens Financial Services (SFS).
Med dessa flexibla finansieringslösningar kan ditt företag investera i ny utrustning, fordon och maskiner utan att binda kapital i investeringen och utan att belasta likviditeten.
Kontakta oss gärna så tar vi tillsammans fram en bra lösning för ditt företag. 

​​​​​​​https://new.siemens.com/se/sv/produkter/finansiering.html

Fyll i Era kontaktuppgifter och eventuellt lasersystem Ni är intresserad av nedan, eller ring oss så hjälper vi Er att hitta rätt laserlösning. Tack för intresset! 

Kontaktuppgifter

​​​​​​​
Tim Smith
0281-307 14 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​tim@lmiab.se