Service & Support

Laserservice

Våra lasertekniker installerar, servar, felsöker, flyttar och reparerar lasermaskiner och system oberoende av fabrikat.
​​​​​​​Företag som är måna om en störningsfri drift tecknar serviceavtal med oss för att öka tillgängligheten och livslängden på sitt lasersystem.
​​​​​​​
Vi förfogar över ett stort kontaktnät för tillhandahållande av reservdelar till lasermaskiner. Vi lagerhåller också en mängd reservdelar och förbrukningsartiklar så som laseroptik, laserlampor, munstycken/dysor, keramdelar, filter, oljor etc.

Vi har telefonsupport som är öppen alla dagar mellan kl. 8.00 - 17.00. Supporten sträcker sig till de system vi säljer och om man vill fråga oss om optik eller komponenter.

Felsökning & reparation

Våra tekniker kan erbjuda support oavsett om lasersystemet är köpt av oss eller inte, tack vare sin mångåriga erfarenhet med tekniken i alla dess slag – oavsett märke.
 

Teknisk konsultation

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att diagnosticera om felet ligger i optiken eller om det är något i processen som inte fungerar som det ska. Denna tjänst är kostnadsfri för våra kunder. II-VI med sin enorma erfarenhet och marknadsledande position har både utrustning och resurser att analysera en gammal defekt lins och kunna se om felet ligger hos just optik eller djupare ner i systemet.

Kontaktuppgifter

​​​​​​​

Lasersäkerhet

Laser innebär risk för skada. Därför är applikationer av laser indelad i olika laserklasser.
  • Laserklass 1 innebär en riskfri arbetsmiljö med avseende på strålningsrisk.
  • Laserklass 4 betyder att risken för exponering är stor och där olika skyddsågärder måste vidtas. 
LMI erbjuder lösningar för att säkerställa att arbetsmiljön lever upp till gällande normer och direktiv.
LasersvetsLasersvets