Service & Support

Laserservice

Våra lasertekniker installerar, servar, felsöker, flyttar och reparerar lasermaskiner och system oberoende av fabrikat.
Företag som är måna om en störningsfri drift tecknar serviceavtal med oss för att öka tillgängligheten och livslängden på sitt lasersystem.
​​​​​​​
Vi förfogar över ett stort kontaktnät för tillhandahållande av reservdelar till lasermaskiner. Vi lagerhåller också en mängd reservdelar och förbrukningsartiklar så som laseroptik, laserlampor, munstycken/dysor, keramdelar, filter, oljor etc.

Vi har telefonsupport som är öppen alla dagar mellan kl. 8.00 - 17.00. Supporten sträcker sig till de system vi säljer och om man vill fråga oss om optik eller komponenter.

Några exempel på våra servicetjänster

Service av stora flatbädds CO2 lasermaskiner

- Exempelvis. Trumpf, Bystronic, Prima, Amada, olika Precitecbaserade lasersystem mfl. som används för laserskärning och svetsning inom industrin.

Service av fiber- , diodpumpad- eller YAG-laserbaserade system

Felsökning & reparation

Våra tekniker kan erbjuda support oavsett om lasersystemet är köpt av oss eller inte, tack vare sin mångåriga erfarenhet med tekniken i alla dess slag – oavsett märke.

Teknisk konsultation

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att diagnosticera om felet ligger i optiken eller om det är något i processen som inte fungerar som det ska. Denna tjänst är kostnadsfri för våra kunder. II-VI med sin enorma erfarenhet och marknadsledande position har både utrustning och resurser att analysera en gammal defekt lins och kunna se om felet ligger hos just optik eller djupare ner i systemet.

Kontaktuppgifter

​​​​​​​

Lasersäkerhet

Laser är innebär risk för skada. Därför är applikationer av laser indelad i olika laserklasser.
  • Laserklass 1 innebär en riskfri arbetsmiljö med avseende på strålningsrisk.
  • Laserklass 4 betyder att risken för exponering är stor och där olika skyddsågärder måste vidtas. 
LMI erbjuder lösningar för att säkerställa att arbetsmiljön lever upp till gällande normer och direktiv.