Laserskärning

Laserskärning var en av de första applikationer som togs fram för laserteknik. Idag finns en rad olika våglängder att tillgå beroende på vilket material som ska skäras, men i regel används två huvudsakliga våglängder beroende på vilket material som ska skäras; Fiberlasern för metall och CO2-lasern för plaster och organiska material.

Här nedan är våra standardlösningar för skärning i båda dessa kategorier.

Bodor laserskärsystem

Våra kvalitativa plåt- och rörskärande Bodor maskiner erbjuder extremt prisvärd produktionskapacitet i kombination med LMI AB:s Service och Support.
Den kompakta konstruktionen och den stilrena designen av Bodors i-Serie maskiner möjliggör kunder med begränsat utrymme och/eller som har en mindre skala av produktion, att få njuta av fördelarna med fiberlaserskärning. 
Urvalet av Bodors P-Serie maskiner är det medeltunga alternativet i sortimentet.  Den erbjuder ett 3 x 1,5 eller 4 x 2 meters arbetsbord, och kan hantera en laserkälla upp till 20kW.
För bara några år sedan dominerades lasermarknaden nästan totalt av CO2 bäddlasermaskiner då det helt enkelt var den enda laserkälla man till dess lyckats få tillräckligt stabil och driftsäker för att det skulle löna sig att använda den inom industriell produktion. 

Numer har modern fiberteknik kommit så långt och fiberlasertekniken blivit så fulländad att den nästan helt tagit över marknaden, åtminstone när det handlar om applikationer som fiberlaserns våglängd lämpar sig för. Inom industrin säljs idag mer än 3/4 av alla bäddlasermaskiner som är ämnade för skärning i olika metaller som fiberlaser.

Fiberlaserns fördelar är främst att den är så gott som underhållsfri och kräver endast byte av det betydligt billigare skyddsglaset jämfört med dyra Zink Selenid linser för CO2 maskinerna. Övrigt underhåll som gasbyten, utbyte av resonator och strålgångsoptik som ofta är en kostsam historia i CO2-världen utgörs endast av processfibern i fiberlasrarna och den byts ju inte ut.
​​​​​​​
För organiska material som tyg, trä, komposit samt många plaster lämpar sig dock lasrar av typen CO2 bäst och då försöker man välja system med slutna resonatorer på grund av den betydligt lägre kostnaden både i drift och inköp jämfört med större system där gasen cirkuleras. Sådana slutna lasrar finns här nedan.

Vi har stor erfarenhet i att behovsanalysera, processutveckla och i följd konstruera kundanpassade laserskärsystem till våra kunder. 


Ofta gör dock en standardlösning jobbet och för att täcka dom behoven är vi numera exklusiva leverantörer för Bodor's kostnadseffektiva laserskärningsmaskiner.

Vid laserskärning används en fokuserad laserstråle för att förånga material i ett mycket litet och väldefinierat område. Denna process möjliggör tunna skärsnitt som har en bredd från 0,05-0,5 mm. Beroende på vilket material som ska skäras väljs en passande laserkälla - i de allra flesta fall den moderna fiberlasern men ibland även CO2 eller ND:YAG beroende på applikationen.         

Metall-, plast och träbearbetning är exempel på industriell tillämpning av laserskärning för att öka både produktivitet och kvalitet genom högre produktionstakt och kortare omställningstider.

Applikationer

Fordonsindustri, Komplexa former, Behov av fina kanter, Plåtskärning, Rörskärning, Medicinsk tillverkningsindustri.  - För att öka materialutnyttjandet genom nestlade materialutskärningar och tunna snitt.

Material

Stål, Rostfritt stål, Aluminium, Koppar, Polymerisatblandning, Trä, Plast, Kläder/textil, Metaller, Legeringar, Ickemetaller...

Praktiskt taget obegränsad utformning av skärbanor

Till skillnad från mekaniska skärverktyg, som exempelvis knivar och sågar, kan laser utföra tredimensionella skärningar.

Fördelar med laserskärning:
  • Bra för tillverkning av delar med små toleranser, särskilt med flexibla material, eftersom laserstrålen inte medför något tryck på materialet och materialet håller sin ursprungsform under bearbetningen.
  • Kan skära mycket hårda material eller slipmedel utan svårighet då bearbetningen inte nöter på verktygen som vid mekanisk skärning.
  • Uppnår mycket bra kantskärpa utan behov av sekundär bearbetning.
  • Kan bearbeta klibbiga material som annars skulle sätta igen ett skärblad.
  • Skär med hög hastighet och kan vara snabbare än vattenskärning eller plasmaskärning.
  • Laserskärning är en kostnadseffektiv metod med låga driftskostnader och hög flexibilitet.
Vi har stor kunskap om laserskärning och kan guida dig i utvecklandet av skärmönster och valet av lämplig laser för din applikation. För mer information om våra laserskärsystem, kontakta LMI.

Finansiering i samarbete med Siemens Financial Services

Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar för ditt företag i samarbete med vår partner Siemens Financial Services (SFS).
Med dessa flexibla finansieringslösningar kan ditt företag investera i ny utrustning, fordon och maskiner utan att binda kapital i investeringen och utan att belasta likviditeten.
Kontakta oss gärna så tar vi tillsammans fram en bra lösning för ditt företag.