Industriella laserkällor 

Lasertekniken har revolutionerat industriell tillverkning, och i hjärtat av denna innovation finner vi två centrala laserkällor: fiberlaser och CO2-laser. Dessa tekniker är inte bara viktiga på grund av deras effektivitet och precision, utan även för deras mångsidighet i bearbetning av en mängd olika material. Genom att detaljerat jämföra dessa laserkällor - deras unika egenskaper, fördelar och begränsningar - kan vi förstå hur de var och en bidrar till olika aspekter av industriproduktionen, och på så sätt framhäver vi deras betydelse i att driva framsteg och innovation inom tillverkningsindustrin. 

Fiberlaser 

Egenskaper 

Fiberlaser använder sig av en optisk fiber dopad med sällsynta jordartsmetaller som lasermedium. Denna typ av laser kännetecknas av sin höga elektro-optiska effektivitet och låga underhållskrav. Fiberlasrar kan leverera laserstrålar med extremt hög intensitet och är mycket effektiva för bearbetning av både metaller och icke-metaller. 

Användningsområden 

Fiberlaser är särskilt populära i laserskärmaskiner och lasersvetsar. Denna laser används i skärmaskiner som de från HSG vilken använder fiberlaser för att skära i material med hög precision och lägre energiförbrukning jämfört med andra lasertyper. Fiberlaser är även effektivt för svetsning, där de minimala värmeffekterna och den höga bearbetningshastigheten är av stor fördel. 

CO2-laser 

Egenskaper 

CO2-laser genererar laserljus genom excitation av CO2-gasmolekyler och är kända för sin höga effekt och förmåga att skära tjocka materiallager. De är mycket effektiva på icke-metalliska material och vissa plaster. 

Användningsområden 

Denna laser används ofta i laserskärningsmaskiner för icke-metaller som trä och akryl, men även för skärning i metaller när hög effekt är nödvändig. CO2-lasrar används också i lasermärkmaskiner för att märka olika typer av plastkomponenter, där dess förmåga att justera våglängd gör dem särskilt lämpliga för transparenta material. 
​​​​​​​

Jämförelse 

Fiberlasrar är överlägsna när det gäller energieffektivitet och flexibilitet för bearbetning av både metaller och icke-metaller. CO2-lasrar excellerar i skärning av tjocka materiallager, särskilt icke-metaller och har en bredare användning inom material som kräver stora effekter.