Lasermärkning

Lasermärkning är en teknik där en laserstråle används för att skapa permanenta märkningar och mönster på olika material. Detta görs genom att laserstrålen avger en högintensiv energi som avlägsnar eller ändrar ytans egenskaper på det markerade området. Lasermärkning kan användas för att skapa text, logotyper, serienummer, streckkoder och andra identifieringsmärken på material som metall, plast, glas, trä och keramik. 

Fördelar med lasermärkning 

Fördelen med lasermärkning är att den ger hög precision och kontroll över märkningsprocessen. Laserstrålen kan fokuseras till mycket små punkter, vilket möjliggör detaljerade och tydliga märkningar även på små föremål. Dessutom kan lasermärkning utföras snabbt och effektivt, vilket gör den idealisk för industriella tillämpningar där hög produktionstakt krävs. 

Lasermärkning erbjuder också fördelar som hållbarhet och motståndskraft mot slitage och yttre påverkan. Märkningarna blir permanenta och kan motstå kemiska rengöringsprocesser, exponering för väderförhållanden och mekaniskt slitage. Detta gör lasermärkning till en pålitlig metod för spårbarhet, identifiering och varumärkesmärkning. 
​​​​​​​
Lasermärkning används inom olika branscher och applikationer. Det kan vara inom fordonsindustrin för märkning av fordonskomponenter och identifikation av reservdelar, inom elektronikindustrin för märkning av kretskort och elektroniska komponenter, inom medicinteknik för märkning av medicinska enheter och instrument, och inom tillverkningssektorn för märkning av produkter och förpackningar. 

Vad för maskin används vid lasermärkning? 

För lasermärkning används speciella maskiner som kallas lasermärkningsmaskiner eller lasermärkare. Dessa maskiner använder laserstrålar för att skapa permanenta märkningar på olika material.  

Lasermärkningsmaskiner använder olika typer av laser, som fiberlaser eller CO2-laser beroende på material och applikation. Fiberlaser används vanligtvis för märkning på metaller och vissa plastmaterial, medan CO2-laser används för icke-metalliska material som trä, glas och plast.  

Dessa maskiner är utrustade med styrsystem och programvara som möjliggör exakt styrning av laserstrålen för att skapa önskade märkningar. Programvaran kan hantera olika märkningsmönster, text, logotyper, streckkoder och serienummer, och möjliggör även spårbarhet och integration med befintliga system. 

Lasermärkningsmaskiner kan vara av olika storlek och konfigurationer beroende på applikationen. Det finns bärbara handhållna enheter för mindre och mobila märkningar, bänkmonterade system för mindre arbetsstycken och integrerade system för större produktioner. Det finns också specialanpassade arbetsstationer för specifika behov och krav. 

Vad är skillnaden på lasermärkning och lasergravering? 

Lasermärkning och lasergravering är två liknande processer som använder laserstrålar för att skapa märkningar på material. Skillnaden mellan dem ligger främst i det resultat de producerar och de specifika tillämpningar de används för. 

Lasermärkning 

Lasermärkning innebär att man använder en laserstråle för att ändra ytans egenskaper på ett material och skapa permanenta märkningar. Det kan vara text, logotyper, serienummer, streckkoder eller andra identifieringsmärken. Lasermärkning avlägsnar eller ändrar materialets yta på det markerade området genom att avge en högintensiv energi. Resultatet blir en mörkare eller ljusare märkning, beroende på materialet, och märkningen är permanent och motståndskraftig mot slitage och yttre påverkan. 

Lasergravering 

Lasergravering å andra sidan innebär att man använder en laserstråle för att fysiskt avlägsna material från ytan och skapa en fördjupning eller etsning. Detta skapar en tydlig och djup märkning som kan vara både estetiskt tilltalande och funktionell. Lasergravering används ofta för dekorativa ändamål, till exempel för att skapa mönster, bilder eller konstverk på material som trä, glas eller metall. Det kan också användas för att skapa fördjupningar för inläggningar eller för att skapa en textur på ytan. 
Skillnaden mellan lasermärkning och lasergravering ligger alltså i hur de påverkar materialet. Lasermärkning ändrar egenskaperna på ytan, medan lasergravering avlägsnar material för att skapa fördjupningar eller etsningar. Båda teknikerna kan vara användbara beroende på applikationen och det önskade resultatet. 

Kapabel bänkmaskin för industrellt bruk.


​​​​​​​Portabel och handhållen lasermärkmaskin.
​​​​​​​.

Portabel maskin för lasermärkning. Bra vid märkning av objekt som inte låter sig flyttas på så lätt.
​​​​​​​

Ergonomisk bänkmodell med stort användningsområde.

Rejäl maskin för lasermärkning i större volymer.


En lasermaskin som har xy-bord med slaglängd 600x600 mm.

​​​​​​Lasermaskin med indexbord för tidseffektiv lasermärkning.

Golvmodell med möjlighet till XY-bord 600x200 mm


Laser för lasergravyr i öppen installation (laserklass-4) eller för integration.