Varningsskyltar för lasersäkerhet 

När det gäller arbete med lasrar är säkerhet alltid av högsta prioritet. En kritisk del av att upprätthålla en säker arbetsmiljö är användningen av varningsskyltar. Dessa skyltar är inte bara informativa utan även nödvändiga för att förhindra olyckor och säkerställa att alla på arbetsplatsen är medvetna om de potentiella faror som lasrar kan medföra.  
Varför använda skyltar för lasersäkerhet? 
Skyltar spelar en avgörande roll i att informera och skydda personalen på arbetsplatsen. Här är några av de främsta skälen till varför dessa skyltar är så viktiga: 
  • Medvetenhet och varning: Skyltar hjälper till att varna personalen om närvaron av lasrar och potentiella faror. Detta är särskilt viktigt i miljöer där lasrar kan orsaka allvarliga skador om de hanteras felaktigt. 
  • Efterlevnad av säkerhetsstandarder: Användningen av skyltar är ofta ett lagstadgat krav. Genom att använda korrekt märkning kan företag säkerställa att de följer nationella och internationella säkerhetsregler och standarder. 
  • Förebyggande av olyckor: Tydliga och välplacerade skyltar kan förhindra oavsiktlig exponering för laserstrålning, vilket minskar risken för olyckor och skador. 
  • Guidning och instruktion: Skyltar kan också ge viktig information om säkerhetsprocedurer och riktlinjer som ska följas i närheten av laserutrustning

Lasermet Ltd 

LMI AB är den stolta distributören av Lasermet Ltd i Sverige och Norge. Lasermet är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för laseranvändning. De erbjuder ett brett utbud av lasersäkerhetsskyltar som är designade för att uppfylla de strängaste säkerhetsstandarderna och hjälpa företag att upprätthålla en säker arbetsmiljö. 
Funktioner och fördelar  
  • Hög synlighet: Lasermets skyltar är utformade för att vara extremt synliga, vilket säkerställer att de inte förbises i arbetsmiljön. 
  • Robust konstruktion: Tillverkade av högkvalitativa material som tål tuffa arbetsmiljöer och säkerställer lång livslängd. 
  • Tydliga meddelanden: Skyltarna är utrustade med tydliga och lättlästa meddelanden som effektivt kommunicerar säkerhetsinformation. 
  • Flexibilitet: Finns i olika storlekar och utföranden för att passa olika applikationer och arbetsmiljöer. 
  • Standardiserade: Alla skyltar är designade för att uppfylla internationella standarder för lasersäkerhet, vilket ger trygghet att de följer alla nödvändiga regler och föreskrifter. 
Lasermet erbjuder även avancerade lösningar som LED-skyltar med dubbla budskap och hörbara varningsskyltar (Audio Alert) som ger ytterligare nivåer av säkerhet och medvetenhet. 
 
Vill du förbättra säkerheten på din arbetsplats och säkerställa att du följer alla lagstadgade krav för lasersäkerhet? LMI AB kan tillhandahålla högkvalitativa skyltar och andra säkerhetslösningar som hjälper dig att skapa en säker och reglerad arbetsmiljö. Kontakta oss idag för att diskutera dina specifika behov och få expertråd om de bästa säkerhetslösningarna för din verksamhet. 

Skyltar

Fyll i era kontaktuppgifter och eventuellt lasersystem ni är intresserad av nedan, eller ring oss så hjälper vi er att hitta rätt laserlösning. Tack för intresset! 

Kontaktuppgifter

​​​​​​​
Urban Gärds
0281-307 16
​​​​​​​urban@lmiab.se