Svetsdraperier 

Lasersvetsning är en högeffektiv metod som används inom tillverkningsindustrin för att sammanfoga material med precision. Tekniken innebär användning av en laserstråle för att smälta material och skapa starka svetsfogar.
Trots fördelarna med lasersvetsning finns det risker som måste hanteras för att garantera säkerheten för arbetare och omgivningen. Ett effektivt sätt att minska dessa risker är genom användning av draperier specifikt utformade för laser. 

Varför använda svetsdraperier vid lasersvetsning? 

Skydd mot laserstrålning 

Laserstrålning är mycket kraftfull och kan orsaka allvarliga skador på ögon och hud om man exponeras för den. Svetsdraperier fungerar som en fysisk barriär som blockerar skadlig laserstrålning, vilket skyddar operatörer och andra närvarande i arbetsområdet. Dessa draperier är tillverkade av specialmaterial som är utformade för att absorbera eller reflektera laserstrålning, vilket förhindrar att strålningen sprids utanför det avsedda arbetsområdet. 

Förbättrad arbetsmiljö 

Svetsdraperier bidrar till en säkrare och mer organiserad arbetsmiljö. De minskar spridningen av svetsrök och partiklar som kan vara skadliga att inandas. Genom att avgränsa svetszonen med draperier kan man också bättre kontrollera temperaturen och ventilationen, vilket förbättrar komforten och säkerheten för arbetarna. 

Ökad produktivitet och kvalitet 

Genom att använda draperier kan man skapa en kontrollerad arbetsmiljö som minskar störningar och risken för defekter i svetsfogar. Detta leder till högre kvalitet på de färdiga produkterna. Dessutom kan operatörerna arbeta mer effektivt och med större precision när de vet att de är skyddade från potentiella faror. 

Lasermet Ltd 

Lasermet Ltd är en ledande tillverkare av säkerhetslösningar för lasersystem, inklusive draperier för lasersvetsning. Företaget har över 30 års erfarenhet inom området och erbjuder ett brett utbud av produkter som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. Lasermets svetsdraperier är tillverkade av högkvalitativa material som är testade och certifierade för att ge maximalt skydd mot laserstrålning. 

Svetsdraperier 

Fyll i era kontaktuppgifter och eventuellt lasersystem ni är intresserad av nedan, eller ring oss så hjälper vi er att hitta rätt laserlösning. Tack för intresset! 

Kontaktuppgifter

​​​​​​​
Urban Gärds
0281-307 16
​​​​​​​urban@lmiab.se