Laserceller 

När du arbetar med högeffekts lasrar, oavsett om det är för industriell tillverkning eller forskningsändamål, är säkerhet en av de viktigaste aspekterna att beakta. Laserceller, eller lasersäkerhetsrum, erbjuder en avancerad lösning för att skydda personal och utrustning från de faror som förknippas med laserstrålning.  

Vad är en lasercell/kapsling? 

En lasercell är en specialdesignad kapsling som är avsedd att innesluta lasersystem och skydda omgivningen från skadlig laserstrålning. Dessa rum är byggda med material och konstruktionstekniker som effektivt absorberar och blockerar laserstrålar, vilket förhindrar dem från att orsaka skada utanför kapslingen. 

Varför använda laserceller? 

  • Personalsäkerhet: Laserceller skyddar personal från skadlig exponering för högeffekts laserstrålning. 
  • Utrustningsskydd: Genom att innesluta lasrar i ett säkert rum minskar risken för skador på omkringliggande utrustning. 
  • Efterlevnad av regler: Laserceller är utformade för att uppfylla internationella lasersäkerhetsstandarder, vilket hjälper företag att följa lagstadgade säkerhetskrav. 
  • Flexibilitet och anpassning: Dessa rum kan snabbt designas, byggas och installeras för att passa specifika behov och miljöer. 

SafeCIII

Vi på Laser Machining har också utvecklat vår egen lasercell som vi kallar för SafeCIII.
Den kommer i standardutförande som en 3x3 meter stor cell men kan utrsutas med väggsidor för att matcha kundens längdbehov. 
Cellen är utrustad med kamera inne i cellen och en skärm på utsidan för att se vad som sker inne i cellen. I dörrarna sitter interlockbrytare som stoppar maskinen om dörrarna öppnas, detta för att öka säkerheten. 
Cellen är utvecklad för att vara "plug and play" tillsammans med LightWELD handhållen lasersvets men den kan användas för alla typer av laserapplikationer. 

Lasermet Ltd 

LMI AB är stolt distributör av Lasermet Ltd i Sverige och Norge. Lasermet är ledande inom lasersäkerhet och erbjuder modulära, klass 1, lasersäkerhetsrum som är testade och certifierade enligt internationella standarder (IEC 60825-4 Säkerhet laserprodukter Del 4 - Laser Guards). Dessa rum är designade för att absorbera laserstrålning genom sina specialkonstruerade väggar och tak, vilket gör dem till en pålitlig lösning för att hantera högeffekts lasrar. 
Vill du veta mer om hur LMI AB kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsmiljö för dina laserapplikationer? Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov och få en skräddarsydd lösning som uppfyller dina krav på lasersäkerhet. Vi erbjuder även rådgivning och utbildning för att säkerställa att all personal är medveten om riskerna och hur man hanterar dem effektivt. 

Celler/kapslingar

Fyll i era kontaktuppgifter och eventuellt lasersystem ni är intresserad av nedan, eller ring oss så hjälper vi er att hitta rätt laserlösning. Tack för intresset! 

Kontaktuppgifter

​​​​​​​
Urban Gärds
0281-307 16
​​​​​​​urban@lmiab.se