Laserskärning

Laserskärning var en av de första applikationer som togs fram för laserteknik. Idag finns en rad olika våglängder att tillgå beroende på vilket material som ska skäras, men i regel används två huvudsakliga våglängder beroende på vilket material som ska skäras; Fiberlasern för metall och CO2-lasern för plaster och organiska material.​​​​​​​

För bara några år sedan dominerades lasermarknaden nästan totalt av CO2 bäddlasermaskiner då det helt enkelt var den enda laserkälla man till dess lyckats få tillräckligt stabil och driftsäker för att det skulle löna sig att använda den inom industriell produktion. 


Numer har modern fiberteknik kommit så långt och fiberlasertekniken blivit så fulländad att den nästan helt tagit över marknaden, åtminstone när det handlar om applikationer som fiberlaserns våglängd lämpar sig för. Inom industrin säljs idag mer än 3/4 av alla bäddlasermaskiner som är ämnade för skärning i olika metaller som fiberlaser.

Fiberlaserns fördelar är främst att den är så gott som underhållsfri och kräver endast byte av det betydligt billigare skyddsglaset jämfört med dyra Zink Selenid linser för CO2 maskinerna. Övrigt underhåll som gasbyten, utbyte av resonator och strålgångsoptik som ofta är en kostsam historia i CO2-världen utgörs endast av processfibern i fiberlasrarna och den byts ju inte ut.
​​​​​​​
För organiska material som tyg, trä, komposit samt många plaster lämpar sig dock lasrar av typen CO2 bäst och då försöker man välja system med slutna resonatorer på grund av den betydligt lägre kostnaden både i drift och inköp jämfört med större system där gasen cirkuleras. Sådana slutna lasrar finns här nedan.

Vi har stor erfarenhet i att behovsanalysera, processutveckla och i följd konstruera kundanpassade laserskärsystem till våra kunder. 


Vid laserskärning används en fokuserad laserstråle för att förånga material i ett mycket litet och väldefinierat område. Denna process möjliggör tunna skärsnitt som har en bredd från 0,05-0,5 mm. Beroende på vilket material som ska skäras väljs en passande laserkälla - i de allra flesta fall den moderna fiberlasern men ibland även CO2 eller ND:YAG beroende på applikationen.         

Metall-, plast och träbearbetning är exempel på industriell tillämpning av laserskärning för att öka både produktivitet och kvalitet genom högre produktionstakt och kortare omställningstider.

Applikationer

Fordonsindustri, Komplexa former, Behov av fina kanter, Plåtskärning, Rörskärning, Medicinsk tillverkningsindustri.  - För att öka materialutnyttjandet genom nestlade materialutskärningar och tunna snitt.

Material

Stål, Rostfritt stål, Aluminium, Koppar, Polymerisatblandning, Trä, Plast, Kläder/textil, Metaller, Legeringar, Ickemetaller...

Praktiskt taget obegränsad utformning av skärbanor

Till skillnad från mekaniska skärverktyg, som exempelvis knivar och sågar, kan laser utföra tredimensionella skärningar.

Fördelar med laserskärning:
  • Bra för tillverkning av delar med små toleranser, särskilt med flexibla material, eftersom laserstrålen inte medför något tryck på materialet och materialet håller sin ursprungsform under bearbetningen.
  • Kan skära mycket hårda material eller slipmedel utan svårighet då bearbetningen inte nöter på verktygen som vid mekanisk skärning.
  • Uppnår mycket bra kantskärpa utan behov av sekundär bearbetning.
  • Kan bearbeta klibbiga material som annars skulle sätta igen ett skärblad.
  • Skär med hög hastighet och kan vara snabbare än vattenskärning eller plasmaskärning.
  • Laserskärning är en kostnadseffektiv metod med låga driftskostnader och hög flexibilitet.
Vi har stor kunskap om laserskärning och kan guida dig i utvecklandet av skärmönster och valet av lämplig laser för din applikation. För mer information om våra laserskärsystem, kontakta LMI.

Finansiering i samarbete med Siemens Financial Services

Vi erbjuder flexibla finansieringslösningar för ditt företag i samarbete med vår partner Siemens Financial Services (SFS).
Med dessa flexibla finansieringslösningar kan ditt företag investera i ny utrustning, fordon och maskiner utan att binda kapital i investeringen och utan att belasta likviditeten.
Kontakta oss gärna så tar vi tillsammans fram en bra lösning för ditt företag. 
Laserskärning - En modern och effektiv teknik för materialbearbetning 


Laserskärning är en av de mest moderna och effektiva teknikerna för materialbearbetning. Den använder en högintensiv laserstråle för att skära och forma material på ett noggrant och effektivt sätt. Laserskärning är mycket mångsidig och kan användas för att bearbeta en mängd olika material, inklusive metall, trä, plast och keramik. I denna artikel kommer vi att titta på fördelarna med laserskärning, hur det fungerar och dess tillämpningar inom olika industrier. 

Hur fungerar Laserskärning? 

Laserskärning fungerar genom att en högintensiv laserstråle riktas mot materialet som ska bearbetas. När laserstrålen träffar materialet omvandlas den till värme, vilket gör att materialet smälter eller förångas på den plats där laserstrålen träffar det. En datordriven styrning av laserstrålen ger en hög precision i skärningen, vilket möjliggör att skärningen kan anpassas efter materialets form och tjocklek. 

Fördelarna med Laserskärning 

Laserskärning har flera fördelar jämfört med traditionella metoder för materialbearbetning, bland annat: 

Hög precision: Laserskärning är mycket exakt och kan användas för att skära och forma material med en hög precision. 
Snabb bearbetning: Laserskärning är en mycket effektiv teknik och kan bearbeta material på ett snabbt och effektivt sätt. 
Mångsidighet: Laserskärning kan användas för att bearbeta en mängd olika material, inklusive metall, trä, plast och keramik. 
Minimalt materialavfall: Eftersom laserskärning är en mycket precis teknik, skapas minimalt materialavfall jämfört med traditionella metoder för materialbearbetning. 
Automatisering: Laserskärning kan integreras med automatiserade system för att möjliggöra bearbetning av höga volymer med minimal mänsklig inblandning. 


Tillämpningar av Laserskärning 

Laserskärning används inom en rad olika industriella tillämpningar, så som: 

Tillverkning av maskindelar: Laserskärning kan användas för att skära och forma maskindelar av metall eller andra material. 
Tillverkning av fordonskomponenter: Laserskärning kan användas för att skära och forma fordonskomponenter av metall eller andra material. 
Tillverkning av elektronikkomponenter: Laserskärning kan användas för att skära och forma elektronikkomponenter av plast eller andra material. 
Tillverkning av dekorativa föremål: Laserskärning kan användas för att skära och forma dekorativa föremål av trä eller andra material. 
Tillverkning av medicinska instrument: Laserskärning kan användas för att skära och forma medicinska instrument av metall eller andra material. 
Tillverkning av skyltar: Laserskärning kan användas för att skära och forma skyltar av plast eller andra material. 


Vilka typer av laserskärning finns det? 

Det finns olika typer av laserskärning, inklusive CO2-laserskärning och fiberlaser-skärning. CO2-laserskärning används vanligtvis för att bearbeta icke-metalliska material som trä, plast och gummi. Fiberlaser-skärning är mer lämpad för att bearbeta metallmaterial som stål, aluminium och koppar. 


Vad är fördelarna med att använda Laserskärning för materialbearbetning? 

Det finns flera fördelar med att använda laserskärning för materialbearbetning, bland annat: 

Precision: Laserskärning möjliggör hög precision i bearbetningen av material, vilket resulterar i en högre kvalitet på de bearbetade produkterna. 
Snabbhet: Laserskärning är en mycket snabb och effektiv teknik, vilket gör att bearbetning av material kan genomföras på kort tid. 
Mångsidighet: Laserskärning kan användas för att bearbeta en mängd olika material, vilket gör att tekniken kan användas i en rad olika industriella tillämpningar. 
Minimalt materialavfall: Laserskärning minimerar materialavfallet, vilket gör att den är mer miljövänlig än traditionella metoder för materialbearbetning. 
Automatisering: Laserskärning kan integreras med automatiserade system, vilket möjliggör hög volym bearbetning med minimal mänsklig inblandning. 


Hur kan Laserskärning användas inom industrin? 

Laserskärning kan användas inom en rad olika industriella tillämpningar, inklusive tillverkning av maskindelar, fordonskomponenter, elektronikkomponenter, dekorativa föremål, medicinska instrument och skyltar. Laserskärning är också mycket effektiv för att utföra reparationer och underhåll av befintliga produkter och maskiner. 


Vilka faktorer påverkar kostnaden för Laserskärning? 

Kostnaden för laserskärning kan påverkas av flera faktorer, inklusive materialtyp, tjocklek på materialet, komplexitet i bearbetningen, volym och antal bearbetningar. Andra faktorer som kan påverka kostnaden är maskinunderhåll och driftskostnader, personalutbildning och arbetsmiljöfaktorer. 


​​​​​​​Vilka är de vanligaste material som bearbetas med Laserskärning? 

Laserskärning kan användas för att bearbeta en mängd olika material, men de vanligaste materialen som bearbetas är stål, aluminium, koppar, trä och plast. Laserskärning är också effektiv för att bearbeta andra material som gummi, keramik och kompositmaterial.