Zin Selenid (ZnSE)

ZnSe är det vanligaste materialet för linser, fönster, utgångsspeglar och beam-expanders egenskaperna hos ZnSe kännetecknas av den låga absorberingsförmågan vid infraröda våglängder, 10 600 nm 10,6 µm (CO2-laser), och dess synliga transmission. 
För högeffektsapplikationer är det viktigt att materialabsorptionen och den inre strukturen kontrolleras noggrant, poleringen utförs efter noggrant utvalda procedurer varefter tunnfilmsbeläggningar av absolut högsta kvalitet används. 
Materialabsorptionen verifieras med CO2-vakuumkalorimetri. Vår kvalitetssäkringsavdelning tillhandahåller testning och specifik optikcertifiering på begäran. 
ZnSe-optiken poleras rutinmässigt i diametrar mellan 5 och 300 mm. Storlekar med diameter 300 mm och tjocklek 25 mm tillverkas efter kundens krav. 
ZnSe är icke-hygroskopiskt och kemiskt stabilt, under förutsättning att det inte behandlas med starka syror. Det är säkert att använda i de flesta industri-, fält- och laboratoriemiljöer.
Utsätts materialet (linser, speglar etc) för extrem hetta som vid t.ex. en linssprängning eller eld bör största försiktighet vidtas då ZnSe vid eld avger radioaktiva ångor som skall undvikas att andas in.
Ladda ner säkerhetsdatablad för mer information om hantering av ZnSe.