Kundcase: Rosemount Tank Radar AB

Lasersvetssystem för radarkapslingar

Rosemount Tank Radar i Mölnlycke, Västra Götaland, hade behov av ett kompakt, ergonomiskt, automatiserat och flexibelt svetssystem för radarkapslingar i rostfritt stål.


På grund av Rosemount Tank Radar's komplexa utformning av produkterna, kombinerat med den värmekänsliga elektroniken inuti kapslingen krävdes ett lasersvetssystem med mycket hög precision och svetstäthet, men med låg värmeutveckling och därmed automatisk fogföljning för att med säkerhet träffa exakt i fogen trots variation i detaljer. Självklart behövde detta ske i en säker och ljustät kapsling, med god ergonomi för laddning och plundring av ämne.
 
LMIAB konstruerade en flexibel robotbaserad lösning tillsammans med JE Robotteknik AB, där ett specialutvecklat och användargränssnitt enkelt kunde användas för att ändra alla relevanta processparametrar, manuellt finjustera detaljposition i relation till svetshuvudet och i övrigt ta full kontroll över hela processen med hjälp av animationer och operatörsinstruktioner i realtid.
 
"SWS-400 ROBOTSVETSSYSTEM är en Klass 1 kapsling som med hjälp av ett ABB robotsystem förflyttar en specialbyggd svetsfixtur mellan 3 stationer inuti kapslingen; visionstyrd fogavläsning med automatisk justering, lasersvetsning, och retur till ladd/plundringsposition där frontluckan automatiskt öppnar.
Svetsfixturen är byggd för att ladda och rotera Emersons radarhus i 3 olika positioner och svetssteg, där en operatör ansvarar för plundring och laddning i fixturen innan en svetscykel startas.
ABB Robotsystemet är överordnat och har kontroll över både visionsystem och lasersystem samt förslutning av kapslingen. Operatören styr i sin tur över processen från ett anpassat gränssnitt på en utan av de sidomonterade pekskärmarna. Från detta gränssnitt är det möjligt att redigera en stor mängd parametrar som påverkar svetsprocessen, från upp- och -nedrampningar till effektinställningar och signaltiming.
Gränssnittet jobbar även mot Emerson’s produktionssystem GMS, som bl.a. spårar resultat över svetsar och bestämmer vilken detalj och position som skall svetsas beroende på information från unika streckkoder på detaljerna."