Lasersvetsning och laserlödning

Lasersvetsning kännetecknas av exceptionellt jämna och fina svetsfogar. Lasrar är utmärkta för svetsning av tunna material, att utföra hermetiska svetsar, eller för svetsning nära värme-känsliga komponenter då det värmepåverkade område med lasersvetsning är betydligt mindre än med konventionella svetsmetoder.
Även svåråtkomliga områden kan lasersvetsa om det är fri sikt mellan laserhuvudet och svetsområdet.
Processen kan användas på nästan alla material som kan svetsas med konventionell svetsutrustning. Lasrar kan dessutom svetsa ihop svårsammanfogade material som hög kolhaltigt rostfritt stål och titan samt olika material som annars inte är sammanfogningsbara.

Kontaktuppgifter

​​​​​​​

Lasersvetsning

Sedan laserns barndom har LMI AB anpassat industriella lasersvetsningssystem till företag i en rad olika branscher.
Lasersvetsning kännetecknas av exceptionellt jämna och fina svetsfogar. Lasrar är utmärkta för svetsning av tunna material, att utföra hermetiska svetsar, eller för svetsning nära värme-känsliga komponenter då det värmepåverkade område med lasersvetsning är betydligt mindre än med konventionella svetsmetoder. Även svåråtkomliga områden kan lasersvetsa om det är fri sikt mellan laserhuvudet och svetsområdet.

Processen kan användas på nästan alla material som kan svetsas med konventionell svetsutrustning. Lasrar kan dessutom svetsa ihop svårsammanfogade material som hög kolhaltigt rostfritt stål och titan samt olika material som annars inte är sammanfogningsbara.

Vi erbjuder anpassade lösningar till de allra flesta applikationer - från standardlösningar till specialbyggda system för svetsning av okonventionella materialkombinationer.

Applikationer

Bil-och-fordonsindustri, Komplexa former, Behov av fina kanter, Stålindustri, Medicinsk tillverkningsindustri. Finelektronik, Tryckkärl.
​​​​​​​

Material

Stål, Rostfritt stål, Aluminium, Titan, Platina, Plast.

LMI CLW 1000

LMI CLW 1000 kom till som svaret på kunders behov av en kompakt och användarvänlig svetsmaskin för ABS-ringar med låga cykeltider.
Den minimalistiska kontrollpanelen och det kundanpassade användargränssnittet gör denna svetsmaskin till ett extremt operatörsvänligt svetspaket.

Maskinen är utrustad med en 1kW IPG fiberlaser, som med dagens modell är rackmonterad och luftkyld vilket innebär att den kompakta skyddskapslingen i sig är ett komplett svetssystem som kan bestyckas med en anpassad fixtur för att passa många olika behov.

ST2000 Lasersvets

Mini-FlexPro

Lasersystemet Mini-FlexPro® är en platform som LMI använt för flertalet skräddarsydda lasersvetssystem, och kan bestyckas med upp till 7 axlar.

Hybrid Lasersvetsning

Hybrid-lasersvetsning kombinerar en laser med andra värmekällor, till exempel ljusbåge eller induktion. Vanligtvis hänvisar hybrid svetsning till att kombinera laser med gasmetallbågsvetsning (som ibland kallas MIG-eller MAG). 
Den intensiva energin som levereras av lasern i kombination med en effektiv smältning av MIG- / MAG-tråd resulterar i höghastighetssvetsning som kan överbrygga stora gap mellan olika ytor.

Processen ger stora fördelar jämfört med MIG / MAG enbart genom det faktum att det ger en betydligt lägre distorsion och kan återförenas med Gina svep komponenter som minskar cykeltiden och undviker omarbetningar.

Vanliga hybridsvetsade material omfattar aluminiumlegeringar och kolstålsplåt.

Remote welding - galvostyrd lasersvetsning

Remote welding eller galvostyrd lasersvetsning skiljer sig från traditionell lasersvetsning genom att laserstrålen är manipulerad så att 2 galvo speglar är vridna 90° mot varandra ovanför arbetsstycket. Små rörelser i speglarna leder till stora rörelser av den fokuserade strålen, vilket resulterar i strålhastigheter över 500 ips (13 m/s). Fjärrstyrd svetsning används vanligen för tunt eller arkmaterial som kräver en rad stygn eller punkter för att bli tillräckligt stark.

Galvons snabba och exakta positionering av strålen mellan mellan svetsarna minskar signifikant den totala cykeltiden. Processområdet (eller synfältet) varierar men kan vara så stort som 1 x 1m. Tillämpningarna sträcker sig från punktsvetsning av elektroniska apparater till att fogsvetsning av bilplåtsstål.

​​​​​​​​​​​Fördelar med lasersvetsning

  • Minimal värmetillförsel, ger en liten värmepåverkad zon (HAZ, Heat Affected Zone)
  • Finkornig behandling med exceptionell svetskvalitet
  • Hög energidensitet och hög svetshastighet
  • Ofta behövs inga tillsatsmaterial
  • Fri sikt ger möjlighet till svåråtkomliga områden
Våra partners erfarna applikationsingenjörer kan hjälpa till att få fram en möjlig applikation när det är svårsammanfogade material. Vi har även kapacitet att utföra metallurgiska utvärderingar och vår personal har erfarenhet av destruktiva och icke förstörande tekniker (t ex ultraljud, röntgen, läcksökning med helium) för bedömning av svetskvaliteten.

Vi och våra partner har erfarenhet av hybrid-och induktionsassisterad lasersvetsning liksom kalltrådsmatad svetsning, ibland är detta en nödvändighet om svetskemin kräver förändringar för att uppfylla konstruktionskraven. Här nedan ser ni våra olika färdiga lasersvetsningssystem. Kontakta oss för att ta reda på om lasersvetsning är alternativet för dina behov av material bearbetning.

Laserlödning

Laserlödning är en process där materialet tillförs på en del av ytan eller arbetsstycket. 
Olika högeffektslasrar kan användas för laserlödning, t.ex. CO2, Nd: YAG-, diod och fiberlaser.
Lasernlödningsprocessen är idealisk för och används ofta för att skapa en helt ny yta, samt att reparera skadade eller slitna ytor (renovering). Det är även möjligt att skapa gradade beläggningar för olika funktioner där materialsammansättningen av beläggningen kan ändras direkt i realtid, vilket i sin tur resulterar i att materialegenskaperna kan anpassas till enskilda områden av komponenten/materialet. Denna teknik används till exempel inom anläggningsmaskinsindustrin eftersom det ökar slitstyrkan på utrustningen så den håller längre.

Hur laserlödning fungerar

Normalt tillförs ett pulver till ett substrat där man sedan använder en laserstråle för att smälta samman pulvret med substratet.
Lodet (tillsatsmaterialet) kan även tillföras i trådform.
Processen ger ett 100% tät fog där grundmaterialets utspädning är minimal vilket ger förbättrat motstånd mot korrosion och nötning samt ökar slitstyrkan när den används till laser pläterade metaller.

Applikationer

Flygplansindustrin, Bilindustrin, Marinindustrin, Olje & gasutvinningsindustrin, Infrastruktur - vägbyggen, Elproduktion, Restaurering av tekniska produkter, Återställning av motordelar, Ythärdning mm.
​​​​​​​

Material

Kolstål, Karbidkompositer, Koboltbaserade superlegeringar (*Stellite®), Rostfritt stål, Titanlegeringar, Nickelbaserade superlegeringar..

Fördelar med laserlödning

Det finns stora fördelar med laserlödning jämfört med normal lödning, traditionell svetsning eller ythärdning.
  • Ger en tätare beläggning med liten eller ingen porositet, finare ytor, mer konsekventa lagertjocklekar och mer exakt placering av beläggningen än traditionella termiska sprayningstekniker.
  • Processen kräver liten värmetillförsel vilket ger liten utspädning, fin mikrostruktur, små värmepåverkade zoner (HAZ- Heat Affected Zones) och låg distorsion.
  • Minskar produktionscykeln = ökad effektivitet.
  • I vissa tillämpningar kan Laserlödning återställa delar till sin ursprungliga storlek utan extra handpåläggning.
  • Förbättrar materialets naturliga motstånd mot korrosion, slitage och oxidation.
Applikationsingenjörsteamet hos Preco har omfattande kunskap inom laserlödning och metallurgi. Preco har också utvecklat standardlaserlödningssystem såsom SL-serien, ST-serien och RT-serien. Kontakta oss för ytterligare information om hur vi kan hjälpa er förbättra produktionen med hjälp av laserlödning.​​​​​
Preco SL8000 laserlödningssystem är tillverkade utifrån standarddelar och integrerad i en arbetsstation som är anpassad för att möta specifika kundbehov.
Preco ST2000, ST2200 och ST2400 Serierna är arbetsstationer konstruerade för att utföra multi-axel lasersvetsning, borrning och skärning i ett klass 1 eller klass 4 skåp. 
ST Serien är beprövade maskiner konstruerade från faststråle laserteknologi och Precos XY-förflyttnings och kontrollteknologi. 

Fyll i Era kontaktuppgifter och eventuellt lasersystem Ni är intresserad av nedan, eller ring oss så hjälper vi Er att hitta rätt laserlösning. Tack för intresset! 

Kontaktuppgifter

​​​​​​​
Tim Smith
0281-307 14 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​tim@lmiab.se